Program transport deșeuri menajere și deșeuri selective

localitatea Chichiș și Băcel