ANUNŢ PUBLIC

 

      În vederea asigurării transparenţei decizionale în cadrul şedinţelor consiliului local,

      ţinând cont şi de numărul de locuri disponibile în sala de şedinţe,

   prin prezenta aducem la cunoştinţa celor interesaţi, că accesul la lucrările şedinţelor Consiliului Local Chichiş se face în baza unei cereri care va fi depusă la sediul autorităţii publice locale cu cel puţin 24 ore înaintea datei şedinţei.
      Formularul de cerere poate fi descărcat aici.