Hotărâri ale Consiliului Local Chichis


 

Hotărârea nr. 9/2018 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2018 din fondul forestier proprietatea publică a com. Chichiț, situată pe raza UAT Comuna Ilieni

 


 

Hotărârea nr. 25/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru fondul forestier, proprietatea publică a com. Chichiș, administrat de O.S. Covasna

 


 

Hotărârea nr. 22/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018

 


 

Hotărârea nr. 66/2016 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2017 din fondul forestier proprietetea publică a comunei Chichiș 

 


 

Hotărârea nr. 13/2013 privind organizarea pășunatului in Comuna Chichiș

 


 

Hotărârea nr. 17/2013 privind aprobarea Regulamentului local pentru gospodărirea localităților din comuna Chichiș

 


 
Hotărârea Consiliului Local privind impozitele şi taxele locale ce se vor aplica în comuna Chichiş în anul 2013